Zmień język

Power Platform MS365 – Współpraca zespołowa + praca z plikami – jak wykorzystać tą siłę w biznesie?

Współpraca zespołowa to połączenie wysiłku i umiejętności kilku osób, co może, a nawet powinno przynieść znacznie lepsze efekty niż praca indywidualna. Praca zespołowa to praca w mniejszej lub większej grupie ludzi, która ma do osiągnięcia wspólny cel. W takim działaniu pomocne będą: jasny kierunek działania, czyli precyzyjnie wytyczony cel, z podziałem na role, zadania i indywidualną odpowiedzialność, bardzo dobra komunikacja międzyludzka, oparta na aktywnym słuchaniu, komunikacji niewerbalnej i werbalnej, wzajemny szacunek, życzliwość, poczucie wspólnoty i przynależności, atmosfera pracy, możliwość aktywnej i bezpośredniej wymiany informacji, także poprzez odpowiednie narzędzia, współpraca wszystkich członków zespołu, partnerstwo, odpowiedzialny i charyzmatyczny lider, dobry podział pracy i organizacja na role.

Nadchodzące wydarzenia