Zmień język
Szkolenie Siła biznesu

Akademia Power Platform

AKADEMIA POWER PLATFORM – SIŁA BIZNESU  to cykl szkoleń zapoznających użytkowników biznesowych z technologią optymalizacji i automatyzacji pracy na platformie Microsoft 365®, która to jest doskonale wszystkim znaną marką najpopularniejszego pakietu biurowego na świecie. Dziś jednak MS 365 to platforma narzędzi do pracy, współpracy, komunikacji, zarządzania projektami, automatyzacji procesów biznesowych oraz tworzenia własnych, dedykowanych aplikacji. AKADEMIA POWER PLATFORM – SIŁA BIZNESU  pomoże osobom biznesowym zdobyć umiejętności i zaufanie do tworzenia własnych rozwiązań, które zwiększają produktywność, współpracę i innowacyjność w ich organizacjach.

Subeo Akademia Power Platform

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do osób biznesowych, które chcą umiejętnie posługiwać się aplikacjami Office 365 i kompleksowo, samodzielnie tworzyć gotowe rozwiązania . Szkolenie nie wymaga żadnych umiejętności programistycznych ani zaawansowanej znajomości usług Microsoft 365.

Subeo Akademia Power Platform

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami i korzyściami płynącymi z wykorzystania platformy Microsoft Power Platform w codziennej pracy i rozwiązywaniu problemów biznesowych. Uczestnicy nauczą się, jak tworzyć aplikacje, raporty, automatyzacje za pomocą narzędzi low-code, takich jak Power Apps i Power Automate. Przeprowadzimy Cię przez cały proces wdrożenia rozwiązań – od planowania, architektury, wartości biznesowej, przez przygotowanie gotowych rozwiązań.

Subeo Akademia Power Platform

Aplikacje, które poznasz

Share point

SharePoint to platforma Microsoft, która umożliwia tworzenie i zarządzanie witrynami, stronami, listami, bibliotekami, aplikacjami i innymi zasobami współpracy.

Lists

Aplikacja listy to jedna z najpopularniejszych i najbardziej użytecznych aplikacji w SharePoint, która pozwala na przechowywanie, organizowanie i udostępnianie danych w formie tabelarycznej.

Power Automate

Power Automate jest platformą Microsoft, która umożliwia automatyzację i optymalizację powtarzających się zadań i procesów biznesowych.

Power Apps

Power Apps to platforma Microsoft, która umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych bez konieczności pisania kodu.

Subeo Akademia Power Platform

Program akademii

Szkolenie składa się z trzech modułów, każdy poświęcony jednej z usług platformy Microsoft Power Platform. Każdy moduł zawiera część teoretyczną i praktyczną, w której uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania na podstawie scenariuszy biznesowych. Uczestnik szkolenia może zdecydować się na konfigurację narzędzi, które chce poznać z założeniem, że obowiązkowym jest Moduł I – SharePoint + Aplikacja List, który pozwala nam na wyposażenie uczestnika w podstawową wiedze pozwalającą na efektywne uczestnictwo w kolejnych modułach.

1.

Wprowadzenie do Share Point

 • Jak działa aplikacja SharePoint?

 • Jak uzyskać dostęp?

 • Jak tworzyć i zarządzać witrynami, stronami i aplikacjami?

2.

Aplikacja listy

 • Co to jest?

 • Jak tworzyć i konfigurować listy?

 • Jak dodawać, edytować i usuwać elementy

 • Jak sortować, filtrować i grupować dane?

 • Jak używać widoków i kolumn?

3.

Zabezpieczenia i współpraca

 • Jak udostępniać i synchronizować listy?

 • Jak zarządzać uprawnieniami i rolami użytkowników?

 • Jak śledzić zmiany i wersje elementów?

 • Jak używać alertów i powiadomień?

4.

Integracja i automatyzaja

 • Jak łączyć listy z innymi usługami i aplikacjami Microsoft i zewnętrznymi, takimi jak Excel, Outlook, Teams, OneDrive

 • Zaawansowane funkcje: jak używać metadanych, typów zawartości, szablonów i reguł walidacji, jak tworzyć niestandardowe kolumny i widoki, jak używać web części i aplikacji skryptowych.

Czas trwania modułu: 2 dni
Koszt udziału: 1200 zł netto

1.

Wprowadzenie do rozwiązania Microsoft Power Automate

 • Co to jest Power Automate i jakie są jego korzyści?

 • Jak uzyskać dostęp do Power Automate i jak się z nim zapoznać?

 • Jak korzystać z gotowych szablonów i jak tworzyć własne przepływy?

 • Jak uruchamiać, testować i monitorować przepływy?

 • Jak zarządzać przepływami i udostępniać je innym użytkownikom?

2.

Tworzenie przepływów

 • Jak tworzyć przepływy wyzwalane automatycznie, ręcznie lub według harmonogramu?

 • Jak dodawać i konfigurować kroki, akcje i warunki w przepływach?

 • Jak używać zmiennych, wyrażeń i formuł w przepływach?

 • Jak używać konektorów do łączenia się z różnymi usługami i aplikacjami?

 • Jak tworzyć przepływy związane z wiadomościami e-mail, powiadomieniami, plikami, formularzami i ankietami?

3.

Łączenie przepływów z usługami i aplikacjami, takimi jak:

 • Outlook

 • SharePoint

 • Teams

 • Office365Users

 • Excel

4.

Zarządzanie i administrowanie przepływami

 • Testowanie i debugowanie przepływów

 • Monitorowanie i zarządzanie przepływami

 • Rozwiązywanie problemów i błędów

 • Udostępnianie i współpraca z innymi użytkownikami

Czas trwania modułu: 2 dni
Koszt udziału: 1200 zł netto

1.

Pierwsze kroki w platformie Microsoft Power Apps

 • Jak uzyskać dostęp?

 • Jak korzystać z szablonów i tworzyć własne aplikacje?

2.

Omówienie typów aplikacji

3.

Sposób tworzenia nowych aplikacji Kanwy

4.

Przygotowanie projektu aplikacji

 • Jak dostosować wygląd i funkcjonalność aplikacji?

 • Jak używać kolorów?

 • Ustawienia czcionek, ikon, multimediów i innych elementów

 • Jak używać różnych formantów, takich jak pola tekstowe, menu rozwijane, przyciski?

 • Wykresy

 • Tabele danych i wiele innych, jak łączyć je z formułami i logiką

5.

Różne źródła danych

 • Relacyjne bazy danych

 • Dataverse

 • Listy SharePoint

6.

Omówienie studia developerskiego PowerApps

7.

Zbudowanie pierwszej aplikacji PowerApps z wykorzystaniem kontrolek:

 • Ekrany

 • Kontenery

 • Formularze

 • Galerie

 • Przyciski

8.

Użycie przepływów PowerAutoamte w Aplikacji Power Apps

9.

Zarządzanie i dodatki do aplikacji

 • Jak zarządzać i monitorować aplikacje

 • Jak rozwiązywać problemy i błędy

 • Jak udostępniać i współpracować z innymi użytkownikami

 • Jak zarządzać środowiskami i uprawnieniami

Czas trwania modułu: 2 dni
Koszt udziału: 1200 zł netto

Łączny czas trwania AKADEMII POWER PLATFORM – SIŁA BIZNESU: 6 dni *

Łączny koszt udziału w AKADEMII POWER PLATFORM – SIŁA BIZNESU: 3600 zł netto **

*Decydując się na pełny kurs gwarantujemy gratis 6 h Mentoring, aby uczestnicy kursu otrzymali wsparcie we wdrożeniu w działanie operacyjne wiedzy zdobytej podczas kursu.

** W przypadku szkolenia wewnętrznego koszt AKADEMII ustalana indywidualnie.

Subeo Akademia Power Platform

Nasi trenerzy

Każdy moduł prowadzony jest przez dedykowanego trenera, specjalisty, praktyka w swojej dziedzinie:

Przemek Szatkowski to doświadczony specjalista w dziedzinie technologii i rozwiązań informatycznych, a także pasjonat Microsoft Power Platform. Jego nieustannie rosnąca wiedza i umiejętności sprawiły, że stał się znakomitym ekspertem w dziedzinie tworzenia i wdrażania rozwiązań opartych na tej zaawansowanej platformie. Z ponad 10 latami doświadczenia w pracy z różnymi produktami firmy Microsoft, Przemek jest nie tylko ekspertem technicznym, ale również doskonałym nauczycielem. Jego zdolność do przekazywania skomplikowanych koncepcji w sposób przystępny dla wszystkich uczestników czyni go wyjątkowym prowadzącym webinarów. Podczas webinaru Przemek pokaże uczestnikom, jak efektywnie wykorzystywać wybrane elementy Microsoft Power Platform do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Dzięki jego praktycznemu podejściu i głębokiej wiedzy, uczestnicy będą mogli zdobyć cenne umiejętności potrzebne do tworzenia spersonalizowanych rozwiązań, zwiększania produktywności i optymalizacji procesów biznesowych.

Przemysław Szatkowski
Business Automation Developer

Senior Intelligent Automation Developer Deweloper z ponad 6-cio letnim, praktycznym doświadczeniem w dziedzinie Inteligent Automation, jako Developer oraz Technical Lead. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie, świadczącej usługi outsourcingowe i consultingowe. Specjalista w wiodących technologiach Automatyzacyjnych: Microsoft Power Platform oraz UiPath, z doświadczeniem w budowaniu baz danych SQL. Wykonywał wiele projektów łączących różne technologie dla wiodących klientów polskich oraz międzynarodowych. Wraz z rozwojem Microsoft Power Platform zainteresował się tworzeniem UI dla klientów końcowych za Pomocą Microsoft Power Apps oraz Automatyzacją Procesów na Produktach Microsoft, przy wykorzystaniu Dataverse, SharePoint i OneDrive. W wolnym czasie pasjonat nowych technologii oraz japońskiej motoryzacji

Kamil Tucholski
Business Automation Developer
Szkolenia Subeo

Informacje organizacyjne

Łączny czas trwania: 6 dni

Łączny koszt udziału: 3 600 zł netto.

W przypadku szkolenia wewnętrznego koszt Akademii ustala się indywidualnie.

 • Przemysław Szatkowski
 • Kamil Tucholski
Zapisy na szkolenie

Zapisz się na szkolenie zewnętrzne

Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie i ustalimy szczegóły!

Zapisy na szkolenie

Zapisz się na szkolenie zewnętrzne

Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie i ustalimy szczegóły!

Organizujemy również szkolenia wewnętrzne